LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 31
Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, należy do właściwości

A.
B.
C.
D.