LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 2
Organizacja lub instytucja, która w dziedzinie stosunków majątkowych występuje jako podmiot praw i obowiązków to

A.
B.
C.
D.