LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 49
Zmiana właściciela nieruchomości powinna być wpisana do

A.
B.
C.
D.