LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 41
Stosunek zysku netto do aktywów ogółem określa wskaźnik

A.
B.
C.
D.