LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 27
Podatnik, który uzyskał w roku podatkowym 2010 przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu wynagrodzeń i nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych składa zeznanie podatkowe na formularzu

A.
B.
C.
D.