LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 6
"Art. 114 Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć."

Z zamieszczonego przepisu Kodeksu cywilnego wynika, że termin 1 roku i 6 miesięcy, którego ciągłość nie jest wymagana upłynie za

A.
B.
C.
D.