LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 33
"Art. 167 Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu."

Z zamieszczonego przepisu Kodeksu pracy wynika, że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu

A.
B.
C.
D.