LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 25
"Art. 433 Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec"

Z zamieszczonego przepisu Kodeksu cywilnego wynika, że zajmujący pomieszczenie odpowiada za szkodę spowodowaną
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.