LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 32
Na podstawie zamieszczonego fragmentu klasyfikacji budżetowej, wskaż właściwą klasyfikację budżetową wydatku dokonanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na remont pomieszczeń biurowych.
A.
B.
C.
D.