LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 21
Ze schematu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wynika, że Sekcja usług opiekuńczych otrzymuje bezpośrednie informacje od
A.
B.
C.
D.