LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - PRÓBNY

Pytanie nr 3
Przy obfitych krwawieniach z rany na dolnych częściach rąk lub nóg, aby zatamować krwawienie, w pierwszej kolejności poszkodowanemu należy

A.
B.
C.
D.