LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 9
Cena detaliczna wybranego rodzaju chleba w ośmiu sklepach objętych badaniem wynosiła odpowiednio; 1,80 zł, 1,85 zł, 1,75 zł, 2,10 zł, 2,00 zł, 2,40 zł, 2,00 zł, 2,10 zł. Średnia cena detaliczna tego chleba w tych sklepach wynosi

A.
B.
C.
D.