LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 9
Do przychodów podmiotu gospodarczego zalicza się

A.
B.
C.
D.