LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 46
Dokumenty, którym została nadana klauzula "ściśle tajne" powinny być przechowywane w szafach stalowych klasy

A.
B.
C.
D.