LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 39
Czynnikiem wytwórczym nie jest

A.
B.
C.
D.