LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 16
Cena płacona przez ostatecznego odbiorcę towarów konsumpcyjnych jest ceną

A.
B.
C.
D.