LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 33
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest

A.
B.
C.
D.