LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 34
Struktura zarządzania charakteryzująca się tym, że każdy podwładny ma jednego przełożonego, od którego otrzymuje polecenia i przed którym odpowiada on za wykonanie tych poleceń, nazywa się strukturą

A.
B.
C.
D.