LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 16
Analizując zatrudnienie w przedsiębiorstwie stwierdzono, że najwięcej zatrudnionych pracowników jest w przedziale wiekowym 40 - 50 lat.
Obliczony wskaźnik to

A.
B.
C.
D.