LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 29
"Art. 168 Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego".

Z zacytowanego fragmentu artykułu 168 Kodeksu pracy wynika, że zaległy 10-dniowy urlop pracownika powinien zacząć się nie później jak

A.
B.
C.
D.