LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 26
"Art. 20 Jeżeli osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia lub zgonu nie może porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego ani ustnie ani na piśmie ze względu na swoją ułomność fizyczną lub nieznajomość języka polskiego, kierownik urzędu stanu cywilnego wzywa biegłego lub tłumacza."

Z cytowanego artykułu 20 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wynika, że osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia lub zgonu, która nie może porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego ze względu na nieznajomość języka polskiego, powinna

A.
B.
C.
D.