LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 17
Na podstawie oceny w wybranych zakresach według skali Barthel, można stwierdzić, że pacjent
A.
B.
C.
D.