LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 34
Która grupa problemów może wystąpić u podopiecznego chorego na niewyrównaną cukrzycę typu 1?

A.
B.
C.
D.