LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 31
Wskazaniem do ułożenia w pozycji wysokiej unieruchomionego w łóżku pacjenta jest

A.
B.
C.
D.