LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 23
Przeciwwskazaniem do karmienia pacjenta przy pomocy łyżki stołowej jest

A.
B.
C.
D.