LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 17
Bezpośrednio po zakończeniu podawania przytomnemu pacjentowi pokarmu przez zgłębnik założony do żołądka należy ułożyć pacjenta w pozycji

A.
B.
C.
D.