LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 21
Podczas wykonywania toalety krocza pacjentki należy zachować kolejność

A.
B.
C.
D.