LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 22
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, założenie pacjentowi czepca przeciwwszawiczego należy poprzedzić

A.
B.
C.
D.