LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 32
W której kolejności należy prawidłowo zdjąć i założyć pacjentce z niedowładem prawej kończyny górnej koszulę nocną?

A.
B.
C.
D.