LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 17
Pacjentowi leżącemu na plecach jednoczęściowy worek stomijny należy odklejać od

A.
B.
C.
D.