LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 9
W profilaktyce odleżyn u unieruchomionej w łóżku podopiecznej opiekun medyczny powinien dbać, by podopieczna przestrzegała

A.
B.
C.
D.