LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 18
Pacjent cierpiący na dysfagię w przebiegu choroby Parkinsona spożywa posiłki, pozostając w łóżku. W trakcie spożywania posiłku opiekun powinien zapewnić pacjentowi pozycję

A.
B.
C.
D.