LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 14
Pacjentowi unieruchomionemu w łóżku z wysokim ryzykiem wystąpienia odleżyn, w ciągu dnia opiekun powinien wykonywać zmianę pozycji ciała co

A.
B.
C.
D.