LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 3
Niesamodzielny pacjent po otrzymaniu insuliny, podczas spożywania śniadania przysypia i zatrzymuje posiłek w jamie ustnej. W tej sytuacji opiekun powinien

A.
B.
C.
D.