LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 1
W trakcie toalety wieczornej pacjentka z założonym zgłębnikiem do żołądka uskarża się na uczucie pełności w żołądku, nudności, duszność, wzdęcia. W tej sytuacji opiekun medyczny powinien

A.
B.
C.
D.