LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 27
Którą z podanych informacji opiekun medyczny ma obowiązek przekazać pielęgniarce?

A.
B.
C.
D.