LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 22
Przestrzegając praw pacjenta, opiekun medyczny wykonanie toalety ciała u przytomnego pacjenta na oddziale wewnętrznym powinien poprzedzić

A.
B.
C.
D.