LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 30
W celu przemieszczenia pacjenta z porażeniem kończyn dolnych i otyłością IIº należy użyć
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.