LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 28
Po opróżnieniu i wymianie worka na mocz, w warunkach szpitalnych należy zużyty worek

A.
B.
C.
D.