LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 38
W pierwszych dniach życia noworodka dochodzi do fizjologicznego ubytku masy jego ciała, który powinien wynieść nie więcej niż

A.
B.
C.
D.