LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 14
Którego etapu rozwoju motoryki dotyczy przedstawiony opis?

Opis sposobu poruszania się dziecka
Niemowlę w III kwartale życia unosi tułów i przemieszcza się na dłoniach i kolanach.

A.
B.
C.
D.