LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 16
Czas przechowywania świeżego mleka matki w lodówce (+4°C), rekomendowany przez Instytut Matki i Dziecka, wynosi do

A.
B.
C.
D.