LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 8
Dolegliwości występujące podczas ostrego zapalenia pęcherza moczowego u dziecka dwuletniego to:

A.
B.
C.
D.