LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 4
Łączenie jednowyrazowych wypowiedzi z kontekstem sytuacyjnym i wskaźnikami pozawerbalnymi w rozwoju mowy dziecka oznacza stadium

A.
B.
C.
D.