LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 18
Ograniczenie sprawności fizycznej u ludzi starszych wynika ze

A.
B.
C.
D.