LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 13
Afazja powoduje u pacjenta zaburzenia w zakresie

A.
B.
C.
D.