LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 24
Największe deficyty w samodzielnym zaspokajaniu potrzeby odżywiania i wydalania występują u pacjenta, który

A.
B.
C.
D.