LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 14
W celu profilaktyki zapalenia płuc u pacjenta unieruchomionego w łóżku opiekun powinien

A.
B.
C.
D.