LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 26
Podczas wykonywania toalety całego ciała pacjentce leżącej w łóżku, zgodnie z zasadami opiekun medyczny powinien

A.
B.
C.
D.