LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 34
Pacjentowi leżącemu na plecach jednoczęściowy worek stomijny należy odklejać od

A.
B.
C.
D.